forside

Før du kan blive skrevet på venteliste til Bofællesskabet Bondebjerget er det vigtigt, at du er velinformeret om, at Bondebjerget er et dynamisk sted at bo og være, og om, hvad det vil sige at bo i et forpligtende fællesskab.

For at blive skrevet på venteliste skal du:

  • Være medlem af CIVICA
  • Have deltaget i et informationsmøde, som afholdes mindst én gang i kvartalet (tilmelding se mere her).
  • Når du har været til informationsmøde kan du efter min. 2 uger deltage i en fællesspisning.
  • Medbringe en blanket til CIVICA, hvor en af Bondebjergets kontaktpersoner har skrevet under på, at du kan blive skrevet på venteliste. Uden denne blanket kan du ikke blive skrevet op.

På informationsmøderne får du nyttige informationer om Bondebjergets historie og kultur, og om ret og pligt ved at bo her. Du bliver vist rundt på Bondebjergets arealer både ude og inde, og du får lejlighed for at se nogle boliger af forskellig størrelse.

For at blive skrevet på ventelisten skal du have deltaget i et informationsmøde mindst én gang, så vi er sikre på, at vores forventninger stemmer overens.

Bondebjerget er en del af en almennyttig boligforening, og beboerne har derfor ingen indflydelse på, hvem der bliver tilbudt en bolig og hvornår, men det er os, der sørger for, at betingelserne for at blive skrevet op til en bolig er opfyldt.

Vi anbefaler, at du hurtigst muligt melder dig ind i CIVICA, da det til enhver tid er dit medlemsnummer, der bestemmer din plads på ventelisten.

Ventelistens længde varierer hele tiden og ventetiden på en bolig afhænger meget af, hvilken bolig du er skrevet op til. Jo mindre bolig, jo længere ventetid, fordi de mindre boliger ofte overtages af bofæller, som ønsker sig en mindre bolig. Boliger på 88 m2 og 100 m2 har vi flest af, og det er dem, der er kortest ventetid på. Men først og fremmest afhænger ventetiden selvfølgelig af, at nogen af vores bofæller flytter. Familier, der har mindst ét barn boende hos sig, har fortrinsret til boliger på over 85 m2. Hvis der ikke er nogen børnefamilier på ventelisten tilbydes boligerne til enlige og par uden børn.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores bofællesskab, kan du sende en mail til bolig@bondebjerget.dk.

Kommende arrangementer

Kontaktpersoner

Gruppe 1:

Lonni Bøgh Hansen
Nr. 137, tlf. 22 73 24 76
lonnimarie@hotmail.com

Pernille Fogh
Nr. 145
rose.zone@hotmail.com

Gruppe 2:

Elisabeth Askholm Nielsen
Nr. 119. tlf. 41 14 46 74
elisa.askholm@gmail.com

Helle Vedel
Nr. 97. tlf. 28 60 68 30
hellevedel1980@gmail.com

Gruppe 3:

Margit Andersen
Nr. 73, tlf. 50 54 94 99
margitdudi@gmail.com

Charlotte Schultz
Nr. 53, tlf.
charlotteleneschultz@gmail.com

Gruppe 4:

Mie Ingemann Fredenslund
Nr. 19, tlf. 60 16 98 17
miefredenslund@gmail.com

Rie Vinterlys
Nr. 37, tlf. 51 88 39 85
marie_jo@email.dk