fibernet

Foreningen blev stiftet sidst i 90'erne af nogle beboere i gruppe 1, der havde fået en idé om at lave en fælles Internetforbindelse. Ideen var at spares rigtig mange penge på at have en enkelt linie, som man kunne deles om.

Afdelingsbestyrelsen på Bondebjerget donerede 10.000 kr. til projektet, og for de penge blev der indkøbt nogle brugte computere og netværkskabler. Computerne blev opstillet som servere og beboerne gravede selv kablerne ned. Det var gratis at tilmelde sig, såfremt man deltog aktivt i nedgravning af kablerne.

Til at starte med var der ingen bestyrelse. Efterhånden som projektet udvidede sig til de andre grupper, blev der stiftet en forening med bestyrelse, som kunne varetage og sikre fremtiden i foreningen.

Flere og flere af beboerne fik øjene op for idéen og begyndte at melde sig ind. Nu kom der penge i kassen, hvilket betød at man kunne indkøbe nyt udstyr og opgradere det gamle. Internet-hastighederne blev hurtigere og hurtigere til billigere og billigere penge. Interessen for tilslutningen blev på et tidspunkt så stor, at der manglede bestyrelsesmedlemmer og teknikere til at varetage alle opgaverne, så på en ekstraordinær generalforsamling var foreningen tæt på at blive nedlagt. Ved sidste afstemning var der alligvel nogle beboere, der trådte til og reddede foreningen.

Der blev indkøbt mere nyt udstyr, så der kunne laves en mere stabil forbindelse, hvilket betød, at der blev mindre udfald på nettet og mindre arbejde for teknikkerne.

I 2012 blev der indgået en aftale om en ny forbindelse, kaldet fibernet, for at få det hurtigeste net, der kunne dække de nye behov for streaming af film, musik, online gaming m.m.

På generalforsamlingen 2016 blev det besluttet at undersøge og teste en omlægning til trådløst forsyning af Internetforbindelse. I 2017 blev "det nye internet" etableret og ventes i drift cirka 1. januar 2018. Til den tid bliver det med en hastighed på 1 Gbit, altså 10 gange så hurtigt som hidtil.

Vidste du at...

"Hver beboergruppe har råderet over et stort fælleshus, der blandt andet bruges til fællesspisning, fester, møder, film- og andre arrangementer"

Vidste du at...

"Grupperne bestemmer selv over, hvad fællesområdet skal bruges til og hver gruppe har et betydeligt økonomisk rådighedsbeløb, som bruges til driften af blandt andet fælleshuset"

Livet på Bjerget