faellesmoedet

Hver gruppe afholder jævnlig fællesmøde, typisk en gang om måneden. På disse møder drøftes og besluttes det, hvordan gruppens dagligdag skal formes og hvordan de forskellige fælles arbejdsopgaver skal fordeles. Fællesmødet bruges også til at inspirere og opfordre beboerne til at arrangere gode kulturelle dage, der kan være med til at gøre livet i bofællesskabet spændende og interessant.

Det er på fællesmødet, at gruppen afstikker rammerne for, hvor fællesspisningsordningen skal fungere, hvordan fælleshuset skal bruges, hvordan de penge, der er i alle fælleskasserne bruges til fælles bedste.

Beboerdemokrati

"Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen er sammensat af to beboere fra hver gruppe, samt en formand valgt af beboerne direkte på et afdelingsmøde, som alle beboerne indkaldes til. På Bondebjerget tager vi beboerdemokratiet alvorligt og alle beboere har direkte indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer."

Vidste du at...

"Bondebjerget fik nye tage i 2014 og i den forbindelse etableret et solcelleanlæg, der dækker op mod 50% af energibehovet i fælleshusene"