struktur1

De fire grupper vælger op til to personer hver til at repræsentere sig i afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem afdelingsmøderne. Bestyrelsen mødes minimum hver måned og behandler sager, der er ligger ud over de enkelte gruppers myndighed, og som angår hele bofællesskabet.

Bestyrelsen er samtidig ansvarlig for at indkalde og forberede afdelingsmøderne.

Beboerdemokrati

"Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen er sammensat af to beboere fra hver gruppe, samt en formand valgt af beboerne direkte på et afdelingsmøde, som alle beboerne indkaldes til. På Bondebjerget tager vi beboerdemokratiet alvorligt og alle beboere har direkte indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer."

Vidste du at...

"Grupperne bestemmer selv over, hvad fællesområdet skal bruges til og hver gruppe har et betydeligt økonomisk rådighedsbeløb, som bruges til driften af blandt andet fælleshuset"