baal

Stemningen er helt i top, her trives både store som små. Her er plads til alle, en meget rummelig gruppe. Hvor regler bliver revideret og tilpasset sideløbende med det fællesskab vi lever.

Især om sommeren er her helt fantastisk. Man skal virkelig nærmest huske at der osse er et liv derude, udenfor gruppen.

Gruppen bæger præg af de mange børnefamilier der har valgt at bosætte sig i gruppen. Ud af 20 huse, er der børn i alderen 1-18 i de 12 af husene. Hvilket både kan ses og opleves på legepladsen, og til fælles spisningerne.

Når man bor så tæt, bliver man nærmest en stor familie og det kræver engagement fra hverandre.

Så overvejer man at blive beboer i gruppe 3, kræver det er, at man har lyst til at leve og bo tæt sammen med andre mennesker og at man gør sig klart at der både hører gaver, gevinster og forpligtelser med til dette.

Herunder at man tager aktiv del i de praktiske arbejdsopgaver, og at man ligeledes tager aktiv del i gruppens madordning og fællesmøder. Hvilket er en MEGET naturlig del af fælles skabet i gruppe 3

Madordning:
Vi har i gruppen en meget god madordning, vi spiser sammen så ofte det er muligt. I snit et par gange i ugen og i sommer månederne, bliver der ofte dagligt tændt op i den fælles grill, når vejret tillader det.

I gruppe 3, forventer vi, at man deltager med madlavningen minimum 2 gange i måneden. Madordningen er en vigtig social institution i gruppen og med til at sikre en høj grad af fællesskabsfølelse hos os alle. Det er altid hyggeligt og uformelt.

Vi bestræber os på at fælles spisningerne bliver hyggelige og en god oplevelse for alle. Såvel børn, som voksne.

Det koster et meget lille beløb at deltage i fælles spisning, som kommer udover den månedlige husleje. Hvilket reguleres fra måned til måned alt efter hvor mange gange man deltager. I vores gruppe er man som udgangs punkt med til fælles spisning og man skal fravælge det fra gang til gang hvis man er forhindret i at deltage.

Vi har ikke stramme regler til råvarer og økologi, men vægter samtidigt sund og varieret kost meget højt.

Fællesmødet:
En gang månedligt holder vi fællesmøde. Det er her, vi planlægger og beslutter fremtidige aktiviteter og arbejdsopgaver i gruppen og evaluerer på allerede afholdte aktiviteter. Det er også her, vi holder styr på vores økonomi og sidst men ikke mindst er det her, vi sikrer gruppens fortsatte trivsel, ved løbende at klarlægge, hvad der fungerer godt og afdække, om der er noget, der fungerer mindre godt. Det er obligatorisk at deltage i fællesmøderne i så rigt omfang som muligt, og det er her, man kan gøre sin indflydelse gældende og dermed være med til at sikre at tingene fungerer og at gruppen er et rart sted for os alle at være.

Aktiviteter:
Vi holder nytårsarrangementer, julearrangementer og lignende, enten selv eller sammen med de andre grupper. Derudover har vi kun ganske få faste sociale arrangementer, men lader dem gerne opstå spontant – og det gør de i rigt mål, både for hele gruppen og i mindre flokke.

For hele bondebjerget børn er der forskellige grupper, en gruppe hvor de helt små mødes både i grupperne men osse feks. på div udflugter. For børn i alderen 9-17 mødes de et par timer hver tirsdag, hvor der hver gang er nye aktiviter. Det kan være Rollespil, bygge projekt. Gemme leg eller snobrød og bål hygge. Her er det igen ,med til at forstærke det bånd der vokser mellem børnene, når der vokser op så tæt med andre jævnaldrende børn.

Har du lyst til at besøge os, eller har du spørgsmål, så ring eller skriv gerne til gruppens kontaktpersoner.

Kontakt gr. 3

Margit Andersen
Nr. 73, tlf. 50 54 94 99
margitdudi@gmail.com

Charlotte Schultz
Nr. 53, tlf.
charlotteleneschultz@gmail.com

 • testimonials 6

  "Man kender og hilser på sine naboer, og kommer hinanden ved. Når man bor i bofællesskab, er det som at have en meget stor familie."

  Helle, gruppe 3

 • testimonials 8

  "Det er sådan et fantastisk område for børnene. Man kan bare åbne sin dør, og så løber de ud og leger med de andre børn. Jeg er aldrig bekymret for, hvad de laver eller hvor de er."

  Martin, gruppe 3

 • testimonials 5

  "Lige så snart det er forår, kan jeg høre børnene ude på legepladsen. Så kan jeg mærke, at fællesskabet lever."

  Johanne, gruppe 3

 • testimonials 7

  "Vi kan lege på fællesområderne og lave skøre ting sammen. Der er altid nogen at lege med - også fra de andre grupper."

  Samuel, gruppe 3

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4