sne

Gruppe 1 er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og medansvar. Vi bidrager hver især i forhold til vores egne ressourcer og kapacitet.

I gruppen er ca. 50 beboere mellem 1 og 75 år. Heraf ca. 22 børn og unge under 16 år.

At bo og deltage i fællesskabet fordrer, at man har tid og lyst til at investere noget af sig selv og, at man prioriterer fællesskabet højt.

Gruppe 1 er et sted man flytter hen, fordi man har noget at give og fordi man kan lide at have mennesker omkring sig. Vi tager ansvar for os selv og for hinanden og accepterer individualiteten og forskellighederne hos den enkelte, men helheden går altid forud.

Børn har en central plads i vores dagligdag.

Aktiviteter:

Hvert år har vi flere planlagte arrangementer for gruppens børn og voksne, og vi er gode til at få spontane hyggestunder til at opstå.

Vores værksted og vaskeri kan frit benyttes, og vi hjælpes ad med at holde tingene ryddede og funktionelle. Gruppen har flere arbejdsdage henover året, hvor vi hjælpes med at holde fællesarealerne, både ude og inde.

Vi synes det er vigtigt, at alle deltager i både de sociale arrangementer og i ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne og i arbejdsdagene.

Fællesspisninger og køkken:

I køkkenet har vi økologiske basisvarer og så vidt madbudgettet tillader det er alle råvarer økologiske og danske. Vi lægger vægt på, at du deltager i fællesspisningerne og laver mad 2-3 gange om måneden.

Husdyr:

Vi har vedtaget et maksimum for antallet af hunde og katte. Før du siger ja til en bolig, bedes du kontakte indflytningskontaktpersonen for at høre om gruppen kan rumme flere.

Kontakt gr. 1

Lonni Bøgh Hansen
Nr. 137, tlf. 22 73 24 76
lonnimarie@hotmail.com

Pernille Fogh
Nr. 145
rose.zone@hotmail.com

 • testimonials 6

  "Man kender og hilser på sine naboer, og kommer hinanden ved. Når man bor i bofællesskab, er det som at have en meget stor familie."

  Helle, gruppe 3

 • testimonials 5

  "Lige så snart det er forår, kan jeg høre børnene ude på legepladsen. Så kan jeg mærke, at fællesskabet lever."

  Johanne, gruppe 3

 • testimonials 7

  "Vi kan lege på fællesområderne og lave skøre ting sammen. Der er altid nogen at lege med - også fra de andre grupper."

  Samuel, gruppe 3

 • testimonials 8

  "Det er sådan et fantastisk område for børnene. Man kan bare åbne sin dør, og så løber de ud og leger med de andre børn. Jeg er aldrig bekymret for, hvad de laver eller hvor de er."

  Martin, gruppe 3

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4