koekken gr4-2

Det daglige samlingspunkt er fællesspisningen. Hver gruppe arrangerer et antal fællesspisninger, typisk 2-4 dage om ugen. Når man deltager i fællesspisningsordningen, forpligter man sig til at lave mad 2-3 gange om måneden.

Et madhold består af tre personer. Madholdet kan været et fast hold, men nogle grupper har forskellige madhold, afhængig af, hvem der lige kan lave mad den dag. Madholdet mødes et par dage før og fastsætter menuen, som derefter bliver opslået. Når madholdet har overblik over, hvem der kommer til spisning, købes ind og madlavningen påbegyndes. Normalt begynder madholdet på sin tjans omkring klokken tre.

Der ringes til spisning klokken seks. Der er en god tradition for, at man blander sig ved middagsbordet, så man ikke sidder og snakker med de samme personer hver gang, der er spisning. Det er hyggeligt og rart at spise sin mad i selskab med andre.

Efter spisningen rydder madholdet op og sørger for at aflevere fælleshuset i samme stand, som man modtog det tidligere på dagen. Hver beboer sørger selv for at sætte egen service i opvaskemaskinen. Det er også almindeligt, at man hjælper madholdet lidt, hvis der er særlig meget, der skal ryddes op.

Prisen for et måltid mad ligger ca. på 20-25 kroner for voksne og ca. det halve for børn.

Vidste du at...

"Bondebjerget råder over ca. 6 ha jord, der ud over selve husene er udlagt til skov, boldbane, køkkenhave, petanquebane, æbleplantage, BMX bane, rislende bæk, bålplads og meget, meget mere"

Vidste du at...

"Hver beboergruppe har råderet over et stort fælleshus, der blandt andet bruges til fællesspisning, fester, møder, film- og andre arrangementer"

Livet på Bjerget