fællesskab3

Alle bofællesskaber bygger på en vis mængde entusiasme og drive. Det er ikke anderledes i Bondebjerget, der også er båret af ideen om et mere forpligtende og ansvarsfuldt fællesskab. Enhver, der flytter ind på Bjerget, har besluttet sig for at bo på en alternativ måde. Man er som beboer indstillet på at leve efter de beboerdemokratiske skrevne og uskrevne regler, som er besluttet af fællesmødet i den gruppe, man bor i. Man vil typisk også deltage i fællesspisningsordningen, der indebær at være på et madlavningshold mindst to gange om måneden.

Man flytter ind i et bofællesskab, hvis man vil leve et mere socialt relateret liv, hvor samværet med mennesker betyder noget.

Det er altså langt fra kun et sted at bo – det er mere en livsform.

Vidste du at...

"Hver beboergruppe har råderet over et stort fælleshus, der blandt andet bruges til fællesspisning, fester, møder, film- og andre arrangementer"