bigaard

I 2015 flyttede en dronning med sit følge ind i et nyanskaffet bistade, og i 2016 har vi forøget bestanden af stader og store, flyvende, summende familier. Vi har fået hjælp udefra til at blive fortrolige med biernes liv og færden, og interesserede bjergbønder har nu overtaget ansvaret for bijobbet.

Fredag den 10. juni blev den første honninghøst slynget. Mange var mødt op til den store begivenhed, og da den søde og let bitre honning flød ned i beholderne, stod både børn og voksne parate til at smage.

Stor succes og meget stolthed! 

Vidste du at...

"Hver beboergruppe har råderet over et stort fælleshus, der blandt andet bruges til fællesspisning, fester, møder, film- og andre arrangementer"

Vidste du at...

"Det er tilladt at holde hund og kat, men det er almindeligt, at gruppen er med til at beslutte antallet af dyr i gruppen, så der holdes en naturlig balance"

Vidste du at...

"Bondebjerget har eksisteret i over 30 år og er et af Danmarks ældste almennyttige bofællesskaber"