soegpaabjerget

Bofællesskabet "Bondebjerget" blev bygget i 1982 fordi en gruppe mennesker ønskede en alternativ boform.

Bondebjerget består af 4 grupper, som hver indeholder 20 husstande og et fælleshus. Der er forskellige hustyper fra 56 m2 til 112 m2 - heraf flere, som er ældre- og handicapvenlige.

Bondebjerget er en almennyttig afdeling under boligorganisationen CIVICA (tidligere OAB og Højstrup boligforeninger), hvilket vil sige, at afdelingen er underlagt loven om almennyttige boliger.

Et bofællesskab er en anderledes måde at bo på, hvor vi kender hinanden bedre, end du måske er vant til. Udover de mange og store fordele der er ved at bo på denne måde, har vi mange praktiske ting, der skal gøres, og vi forventer, at du deltager aktivt.

Har du lyst til at bo på Bondebjerget, skal du, inden du bliver skrevet på ventelisten, deltage i et informationsmøde. Derudover skal du deltage i en fællesspisning i en af grupperne, hvor du ser og hører om, hvordan en almindelig dagligdag fungerer i en bogruppe.

Aktiviteterne og aktivitetsniveauet i de forskellige grupper er meget forskellige. Det er derfor en god ide, når du har fået tilbudt en bolig på Bondebjerget, at kontakte kontaktpersonen i den pågældende gruppe. Kontaktpersonen vil invitere dig til en fællesspisning i gruppen og orientere dig om hvordan gruppen fungerer.

Tak for din interesse. Vi glæder os til at hilse på dig og til at vise dig hvordan vi bor.

Kommende arrangementer

Beboerdemokrati

"Alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen er sammensat af to beboere fra hver gruppe, samt en formand valgt af beboerne direkte på et afdelingsmøde, som alle beboerne indkaldes til. På Bondebjerget tager vi beboerdemokratiet alvorligt og alle beboere har direkte indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer."

Vidste du at...

"Bondebjerget råder over ca. 6 ha jord, der ud over selve husene er udlagt til skov, boldbane, køkkenhave, petanquebane, æbleplantage, BMX bane, rislende bæk, bålplads og meget, meget mere"

Vidste du at...

"Hver beboergruppe har råderet over et stort fælleshus, der blandt andet bruges til fællesspisning, fester, møder, film- og andre arrangementer"